Ochrona danych osobowych

Opole, 25.05.2018

Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Sz’ola sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Budowlanych 11a, 45-005 w Opolu; pod adresem e-mail; szola@szola.eu Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych, będzie dostępny na stronie www.szola.eu Podane dane będziemy przetwarzać w celu wykonania ciążących na Nas obowiązkach prawnych; w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem. Z danych tych będziemy korzystać przez czas wykonywania przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Nam przechowywać dane. Dane osobowe mogą być udostępniane do innych podmiotów grupy Sz’ola. Dane mogą być również ujawniane m.in. następującym podmiotom świadczącym Nam usługi; serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, transportowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową czy ubezpieczeniową, w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych należności na drodze postępowania sądowego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zadzwoń, napisz lub nas odwiedź

Zakupy na raty

Możliwość zakupu na raty z Credit Agricole.

Credit-Agricole-Logo